مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی

مقدمه : موتورهاي انژكتوري با سيستم سوخت تزريقي ابتدا براي موتورهاي ديزلي اختراع شد و توسط آلماني ها و به دستور هيتلر اصلاح گرديد تا بتواند مورد استفاده موتور هومقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی|39005641|n-hiccup|دانلود مقاله,دانلود مقاله مکانیک,مقاله سیستم سوخت رسانی,مقاله سیستم انژکتور بنزینی,دستگاه اندازه گير دبي هوا,مقاله سيستم هاي Jetronic,سيستم هاي Jetronic,حسگر فشار سنج هوا,سوپاپ استارت سرد Bosch,سيستم روچستر,سيستم هيل بورن
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری بنزینی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

مقدمه :موتورهاي انژكتوري با سيستم سوخت تزريقي ابتدا براي موتورهاي ديزلي اختراع شد و توسط آلماني ها و به دستور هيتلر اصلاح گرديد تا بتواند مورد استفاده موتور هواپيما هاي ارتش هيتلري قرار گيرد .مي توان گفت كه موتور كاربراتوري به نمونه انژكتوري برتري و ارجعيت دارد . ولي عدم استفاده از كاربوراتور و انتخاب انژكتور توسط آلماني ها به اين دليل بود كه استفاده از كاربوراتور در هواپيما در مناطق نامناسب تمايل زياد به توليد يخ دارد وهمچنين امتياز ديگر انواع انژكتوري تاثير ناپذير بودن عملكرد آن در حين انجام مانورهاي جنگي خطر ناك بود .
فهرست :مقدمه
مزاياي سيستم تزريقي
سيستم هاي Jetronic
سيستم هيل بورن
سيستم روچستر
اساس كار سيستم K-Jetronic
واحد اندازه گير هوا
شرح كامل سيستم K-Jetronic
قسمت كنترل سوخت ارسالي به انژكتورها
نحوه توزيع سوخت
انژكتورها
اجزاء تشكيل دهنده سيستم K-Jetronic
سيستم سوخت رساني KE – Jetronic
اجزاء سيستم KE– Jetronic
طرز كار
سوپاپ استارت سرد Bosch در سيستم K و KE – Jetronic
اجزاء
اساس كار
دستگاه اندازه گير هوا
اجزاء سيستم L– Jetronic
طريقه پاشش انژكتورها در سيستم L– Jetronic
حسگر فشار سنج هوا
سيستم LH – Jetronic
اجزاء سيستم LH-Jetronic
دستگاه اندازه گير دبي هوا
سيستم Mono - Jetronic
اجزاء سيستم Mono - Jetronic
نتيجه گيري