تحقیق بررسی فرهنگ سازی بیمه و انواع بیمه ها

، در قالب ورد ، در 207 صفحه، قابل ویرایش، چکیده تاریخچه بیمه پیشینه بیمه در ایران وضعیت کنونی بیمه در جهان وضعیت کنونی صنعت بیمه در ایران وضعیت آتی صنعت بیمه در ایران برنامه تحول در صنعت بیمه کشور تاريخچه بيمه ايران بيمه مركزي ايران اهدف كلي اهداف جزتحقیق بررسی فرهنگ سازی بیمه و انواع بیمه ها|39030951|n-hiccup|تحقیق بررسی فرهنگ سازی بیمه و انواع بیمه ها,بیمه, صنعتی که فرهنگ ندارد,ضرورت توسعه فرهنگ بيمه,ارتقا و گسترش فرهنگ بیمه,نقش بیمه در فرهنگ های مختلف,فرهنگ بیمه چیست,نیاز جامعه با بازسازی فرهنگ بیمه
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقیق بررسی فرهنگ سازی بیمه و انواع بیمه ها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

،
در قالب ورد ، در 207 صفحه، قابل ویرایش،
چکیده
تاریخچه بیمه
پیشینه بیمه در ایران
وضعیت کنونی بیمه در جهان
وضعیت کنونی صنعت بیمه در ایران
وضعیت آتی صنعت بیمه در ایران
برنامه تحول در صنعت بیمه کشور
تاريخچه بيمه ايران
بيمه مركزي ايران
اهدف كلي
اهداف جزئي
صندوق بيمه محصولات كشاورزي
روش تحقيق
وضع توليد ميوه در كشور
تعاريف وشرايط عمومي بيمه باغات
نحوه بيمه باغات
بيمه گر
مشخصات بيمه گذار
زراعت مورد بيمه وسال زراعي
محل باغات مورد بيمه (حدود اربعه باغ )
خصرهاي موضوع بيمه نامه
مساحت يا تعداد اصله بيمه شده
كل حق بيمه براساس گزينه شماره
پرداختي باغدار
حداكثر تعهد بيمه گر
پرداختي كمك دولت
موارد محاسبه درصدخسارت افت كمي
محاسبه درصد خسارت
غرامت قابل پرداخت
محاسبه غرامت قابل پرداخت
پيشنهادات
بيمه مسئوليت حرفه اي حسابداران
بيمه مسئوليت
بيمه مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي
ريسك ناشي از مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي
نظريه نقض قرارداد
نظريه عدم رعايت قوانين موضوعه
موضوع بيمه
كنترل زيان
تاريخچه بيمه بيماري
تعريف بيمه بيماري
تعريف بيماري
بيمه بيماري هزينه معالجه
قرارداد را به بيمه شده اطلاع دهد.
بيمه بيماري مشارکت در هزينه معالجه
بيمه بيماري با غرامت روزانه
محدود کردن تعهدات موسسه بيمه
بيمه مسئوليت
بيمه مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي
ريسك ناشي از مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي
نظريه عدم رعايت قوانين موضوعه
موضوع بيمه
كنترل زيان
نتيجه گيري و پيشنهاد
تاريخچه بيمه بيماري
تعريف بيمه بيماري
تعريف بيماري
غرامت
بيمه بيماري هزينه معالجه
بيمه بيماري مشارکت در هزينه معالجه
بيمه بيماري با غرامت روزانه مي شود.
محدود کردن تعهدات موسسه بيمه
دوره انتظار
مشارکت بيمه شده در هزينه هاي معالجه
محدوديت دوره تعهد
مستثنيات مندرج در قرارداد
خطرات مورد بيمه و تعرفه بندي
تعرفه بندي و حق بيمه
نحوه پرداخت هزينه معالجه در بيمه بيماري
قرارداد بيمه بيماري
مدت قرار داد
فسخ قرارداد
تعهدات مخصوص بيمه گر و بيمه شده
مقررات مخصوص
چشم اندازي بر خصوصي سازي صنعت بيمه در ايران
کاربرد فناوری اطلاعات و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی در صنعت بیمه
بیمه ملت
سیستم های اطلاعاتی بازاریابی و بسترسازی ساختاری در شرکتهای بیمه
بررسی نقش سرمایه گذاری و پوششهای نوین بیمه ای
مروري بر مباحث خصوصي سازي
اهداف و دستاوردهاي آن در صنعت بيمه
بيمه هاي مسئوليت در ايران
بررسي نقش بيمه هواپيما
نقش آمار و تحليل هاي آن در تصميم گيري هاي مديريتي يک شرکت بيمه
بررسي بيمه هاي نفت و گاز فلات قاره در مرحله اکتشاف نفت
سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه دولتي و پيامدهاي خصوصي سازي در بازار سرمایه
بیمه بیکاری ، مخاطرات اخلاقی و رشد اقتصادی
ادبيات موضوع:
شناخت صنعت بيمه:
به طور كلي مهمترين خدمات صنعتي بيمه در اقتصاد ملي عبارتند از:
بازرايابي خدمات
انتخاب اهداف قيمت گذاري
تعيين تقاضا
تخمين هزينه
تجزيه و تحليل قيمت ها و پيشنهادات آنها
انتخاب يك روش قيمت گذاري
توزيع يا مكان(Place)
ترفيع(Promotion)
كاركنان(People)
امكانات و دارائي هاي فيزيكي(Physicsl Evidence)
مديريت عمليات يا فرآيند (Process)
رضايت مشتري
فرآيند جلب رضايت مشتري
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﺮان
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ درﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ در اﻳﺮان
ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت زﻳﺎدي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه
ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی
دفتر امور ذخائر و سرمایه‌گذاری
ماده یک قانون تامین اجتماعی می‌گوید
حق بیمه
سازمان‌های زیرمجموعه
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)
شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران
شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی
موسسه املاک و مستقلات تأمین اجتماعی
تاریخچه تامین اجتماعی در ایران و جهان
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
اهداف بیمه نامه
چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند
شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه
از جمله بیمه نامه های صادره در این زمینه عبارتند از
بیمه تضمین برای تولیدکنندگان
مدارک لازم جهت بررسی و صدور بیمه نامه
شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه
از طرف بیمه گر
از طرف بیمه گزار
حدود مسوولیت قانونی متصدیان حمل‌ونقل هوایی در قبال مسافران
خسارتهای آسمانی، مسوولیتهای زمینی
بیمه از دست دادن گواهی‌نامه پرواز
بیمه مسوولیت قانونی شركت هواپیمایی در قبال مسافر
مسوولیت قانونی متصدی حمل‌ونقل هوایی
خسارت در موارد فوت یا صدمه جانی مسافر
میزان مسوولیت متصدی حمل‌ونقل هوایی در قبال مسافر در حقوق ایران
روش‌های اتخاذی بیمه‌گران در تنظیم بیمه‌نامه‌های مسوولیت
بیمه حوادث شخصی هواپیمایی
نتیجه گیری