تحقیق بررسی نقش سازمان های حمایتی در پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان بی سرپرست

، در قالب ورد ، در 123 صفحه، قابل ویرایش، چکیده فصل اول: مقدمه و کلیات طرح پژوهش بیان مساله سوالات تحقیق فرضیه تحقیق اهداف تحقیق سوابق تحقیق روش تحقيق: سازماندهی پژوهش فصل دوم: مبانی نظری پژوهش مبحث اول : واژه شناسی و مبانی حمایت از بزه دیده گفتار اوتحقیق بررسی نقش سازمان های حمایتی در پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان بی سرپرست|39030952|n-hiccup|تحقیق بررسی نقش سازمان های حمایتی در پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان بی سرپرست,مفهوم بزه دیدگی,ارتکاب بزه یعنی چه,بزه دیده شناسی چیست,معنی کلمه بزه دیده در حقوق,انواع بزهکاری در جرم شناسی,بزه دیده شناسی علمی,کتاب بزه دیده شناسی,کتاب بزهکار,,,
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقیق بررسی نقش سازمان های حمایتی در پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان بی سرپرست آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

،
در قالب ورد ، در 123 صفحه، قابل ویرایش،
چکیده
فصل اول: مقدمه و کلیات طرح پژوهش
بیان مساله
سوالات تحقیق
فرضیه تحقیق
اهداف تحقیق
سوابق تحقیق
روش تحقيق:
سازماندهی پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
مبحث اول : واژه شناسی و مبانی حمایت از بزه دیده
گفتار اول: واژه شناسی
بند اول: تعریف سرپرست
بند دوم: تعریف بی سرپرستی
بند سوم: کودک صغیر و اقسام آن
الف) کودک صغیر
ب) اقسام صغیر
گفتار دوم: تعریف کودکان و زنان بی سرپرست و بدسرپرست
بند اول: زن بی سرپرست
بند دوم: کودک بی سرپرست
بند سوم: خانواده بی سرپرست
گفتار سوم: مفهوم بزه دیده
بند اول: سیاست جنایی
بند دوم: مبانی حمایت از بزه دیدگان
بند سوم: مبنای هنجاری
بند پنجم: کوتاهی دولت‌ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه
بند چهارم: الغای سیستم کیفری
بند پنجم: تقلیل بزهکاری
بند ششم: مبنای عقیدتی
گفتار سوم: گستره حمایت از بزه‌دیدگان
بند اول: حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی
بند دوم: جنبش حمایت از بزه دیدگان در امریکا
بند سوم: حمایت از بزه‌دیدگان در اروپا
بند چهارم: جایگاه حمایت از بزه دیده گان در اعلامیه سازمان ملل
گفتار چهارم: انواع بزه دیدگی
بند اول: بزه ديدگي اوليه و ثانويه
بند دوم: بزه ديدگي دوباره و مكرر
بند سوم: بزه ديدگي فردي وگروهي
فصل سوم: زنان و کودکان بزه دیده، چالشها، رویکردها و راهبردها
مبحث اول: زنان
گفتار اول: رویکرد آسیب پذیري
بند اول: تئوري انتخاب عقلانی و زندگی روزمره
بند دوم: عدم ادغام اجتماعی و بزه دیدگی
گفتار دوم: بزه دیدگی زنان در جرایم جنسی
بند اول: سبک زندگی زنان بزه دیده در جرایم جنسی
بند دوم: فعالیت روزانه زنان بزه دیده در جرایم جنسی
بند سوم: شتاب دهندگی زنان بزه دیده در جرایم جنسی
الف) شتاب دهندگی فعال
ب) شتاب دهندگی منفعل
بند چهارم: نقش تقصیر و کوتاهی زنان بزه دیده در جرایم جنسی
بند پنجم: مسئولیت کارکردي زنان بزه دیده در جرایم جنسی
مبحث دوم: زن و کودک در قوانین ماهوی و شکلی و اجرایی و حمایتی
گفتار اول: نگاهی به زنان سرپرست خانوار و موضوع بزهدیدگی
گفتار دوم: کودکان بزه دیده
بند اول: مصادیق بارز ناامنی کودك در خانواده هاي ناسالم
بند دوم: تدابیر قانونی در تأمین امنیت کودک در خانواده ناسالم
مبحث سوم: بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن از منظر حقوقی
گفتار اول: قاچاق جنسي، توريسم جنسي و ازدواج اجباري كودكان
بند اول: قاچاق و توريسم جنسي كودكان
بند دوم: ازدواج اجباری
بند سوم: هرزه نگاري و فحشاء اجباري كودكان
الف) هرزه نگاری
ب) فحشاي اجباري كودكان
گفتار دوم: سازوكارهاي مقابله با بردگي جنسي كودكان
بند اول:سازوکارهای قانونی
الف) تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشری
ب) هماهنگ سازي قوانين داخلي با نظام بين المللي
بند دوم: كشف و بازپروري
بند سوم: حمایت انتظامی
بند چهارم: حمایت پزشکی
بند پنجم: حمایت حقوقی
فصل چهارم:نقش سازمانهای حمایتی در بزه دیدگی زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
مبحث اول: حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
گفتار اول: پيشگيري در نظام عدالت براي اطفال
گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم
بند اول: پيشگيري از جرم در رهنمودهاي سازمان ملل متحد
بند دوم: پيشگيري اوليه و پيشگيري از تكرار جرم
گفتار دوم: حمايت از حقوق زنان وكودكان در قوه قضائيه
بند اول: شرح وظايف دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستريهاي كل كشور
بند دوم) اقدامات دفاتر استاني حمايت از حقوق زنان و كودكان
نتیجه گیری
راهبردها و راهکارها «پیشنهادات»
منابع