مقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور

در 15 صفحه ورد قابل ویرایش «فهرست مطالب» عنوان صفحه 1- مقدمه 1 2- تعریف سیستم 2 3- اهداف سیستم 3 4- كاربرد سیستم 5 5- مبانی سیستم 6 - مدیریت تجهیزاتمقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور|40089853|n-hiccup|تحقیق سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور ,پژوهش سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور ,مقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور ,دانلود تحقیق سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور ,سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

1- مقدمه 1

2- تعریف سیستم 2

3- اهداف سیستم 3

4- كاربرد سیستم 5

5- مبانی سیستم 6

- مدیریت تجهیزات 6

- مدیریت كالا 6

- مدیریت گردش كار 7

- مدیریت نگهداری پیشگیرانه 8

- مدیریت كالیبراسیون 8

- مدیریت انبار 9

- مدیریت پروژه 10

- مدیریت مالی 11

- مدیریت پیمانها 11

6- نمودار اجرائی پروژة CMMS 12

7- جدول زمانبندی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم CMMS 13

مقدمه

در عصر حاضر صنایع، واحدهای تولیدی و خدماتی،‌ مراكز پزشكی و بیمارستانها به در اختیار داشتن یك سیستم مدون و مجهز نگهداری و تعمیرات تجهیزات به نسبت توسعه و افزایش حجم فعالیت های آنها فزونی می‌یابد و وجود یك سیستم مجهز و برنامه‌ریزی شدة مدیریت نگهداری و تعمیرات از آن جهت ضروری و الزام آور است كه نه تنها كنترل مستمر و اطلاع كامل از اوضاع و احوال و نحوه عملكرد تجهیزات، ادوات، ابنیه، تاسیسات، ماشین آلات و سرویسها را ممكن می سازد بلكه از طریق سیستم های مدیریت بر پایه ریسك نیز اطلاعات را در جهت كمك به قدرت تصمیم گیری مدیریت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎دهد. لذا ارائه مطلوبترین سرویسهای نگهدرای و تعمیرات تجهیزات با اتخاذ بهترین روشها برای تداوم كار تجهیزات با حداكثر بازدهی و تحمل حداقل هزینه امكان‌پذیر می گردد. اما آنچه كه در این مقوله حائز اهمیت است عبارتست از ایجاد فرهنگ و نگرش نگهداری و تعمیرات بهره ور در كلیه سطوح مراكز درمانی و طبقات مدیریتی بعبارت دیگر نگهداری و تعمیرات مختص یك قسمت یا اداره نبود. بلكه در این سیستم كلیه افراد یك مركز درمانی بعنوان كارگردانان اصلی در نگهداری تجهیزات و اموال این مراكز سهیم و شریك بوده و هر كس در جایگاه خود با انجام فعالیت های شخصی سعی در حفظ، نگهداری و بهبود مستمر تجهیزات و نهایتاً رضایتمندی بیمار و ارتقاء خدمات درمانی كشور را سبب می‎شود.

تعریف سیستم:

نظام یكپارچه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات (CMMS) به مجموعه مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت مكانیزه بر كلیه عملیات موردنیاز و از پیش تعیین شده جهت كنترل سلامت و بهبود شرایط عملكرد تجهیزات در طول چرخه عمر با در نظر گرفتن سرمایه اولیه و هزینه های بهره برداری اطلاق می گردد.

اهداف سیستم:

نظام یكپارچه مدیریت نگهدارزی و تعمیرات تجهیزات (CMMS) بر پایه اهداف استراتژیكی استوار است كه اهم آنها بقرار ذیل با اجرای آن نظام محقق خواهد شد:

1- كاهش و صرفه جوئی قابل توجه در كلیه مراكز درمانی كشور (cost)

2- افزایش قابلیت اطمینان عملكرد تجهیزات درمانی كشور (Reliebility)

3- افزایش قابلیت در دسترس بودن تجهیزات و ادوات درمانی (Availibility)

4- افزایش بازدهی و عمر مفید تجهیزات و دستگاههای پزشكی (Eficiency & Lifecycle)

5- ایجاد ایمنی نسبی برای بیماران، كاركنان و مراكز درمانی كشور (Safty & Security)

6- افزایش كیفیت خدمات در تمامی مراكز درمانی كشور (Quality)

7- افزایش رضایت بیمار در مراكز درمانی كشور

8- بازتاب اجتماعی مناسب نزد مردم كشورمان از مراكز درمانی كشور

9- كاهش تنش های ناشی از انجام كار در مراكز درمانی كشور

10- كاهش نرخ خرابیهای تجهیزات، قطعات مصرفی، منابع موردنیاز مراكز درمانی كشور.

كاربرد سیستم:

با بهره بردای كامل از سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات امكانات ذیل در اختیار سازمان و مدیریت قرار خواهد گرفت.

1- دسترسی آسان و سریع به اطلاعات موردنیاز در سطوح مختلف و متناسب با هر طبقه و اداره ای در مراكز درمانی

2- گردش عملیاتی منسجم فعالیت ها و اقدامات با توانائی پیگیری و امكان آشكارسازی مشكلات

3- تحلیل اطلاعات و وقایع به منظور بهینه نمودن روشها با تهیه صورت مسئله و حل آنها

4- تهیه و ثبت گزارش و تاریخچه عملكرد با محوریت تجهیزات

5- ………

مبانی سیستم:

مبانی نظام یكپارچه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشكی و مراكز مرتبط بر پایه 7 قابلیت اصلی و 2 قابلیت فرعی (انتخابی) به شرح جدول اشاره شده استوار گردید. كه متناسب با هر مجموعه و سادگی و پیچیدگی فعالیت ها، طراحی و مورد بهره‌بردای قرار می‎گیرد:

مبانی

شرح مبانی

نمونه‌های قابلیت‌های مبانی

مدیریت تجهیزات

هر دستگاه یا وسیله كه بنحوی در انجام فعالیت های روزمره مورد استفاده قرار گرفته و جزء اموال منقول و غیرمنقول هر سازمان به حساب آید یك تجهیز نامیده می‎شود این ماژول از برنامه كلیه موجودیت های یك تجهیز را مشتمل بر بهره برداری، نگهداری و تعمیر و هزینه های مرتبط، به شكل كاملاً سیستماتیك مدیریت می‌كند.

1- تعریف، مفهوم و اطلاعات اولیه تجهیز

2- نمودار درختی و موقعیت هر تجهیز

3- نمودار فنی تجهیز

4- اطلاعات شناسنامه ای تجهیز

5- اطلاعات مالی، نگهداری و تعمیر

6- تهیه، تنظیم و مشاهده انواع گزارشات

7- ……..

مدیریت كالا

این ماژول از سیستم سه بخش كلی از نیازمندیهای سازمان را به شرح زیر شامل می‎شود:

1- عملیات انبارداری كالاهای مصرفی و قطعات یدكی

2- عملیات سفارشات و خرید بهمراه تجزیه و تحلیل‌های مرتبط با اقلام موجود در انبار

3- عملیات تداركات، خرید و تأمین كالا و قطعات

1- تعریف اطلاعات اولیه مواد، كالا و قطعات

2- تعریف، مشاهده و آنالیز هزینة قطعات در هر سه بخش

3- مدیریت اطلاعات فروشندگان، سازندگان

4- انجام تجزیه و تحلیل های ABC & ECQ

مبانی

شرح مبانی

نمونه‌هائی از قابلیت‌های مبانی

مدیریت كالا (ادامه)

در هر بخش اطلاعات بصورت سیستماتیك كنترل و نظارت می‎شوند بنحوی كه مدیریت سازمان و مجموعه قابلیت های بسیاری را در پیش روی خود خواهند داشت.

5- تعریف حداقل و حداكثر مواد، كالا و قطعات موردنیاز براساس تجزیه و تحلیل‌ها

6- امكان تهیه و تنظیم انواع گزارشات از وضعیت كالا در سازمان

7- …………

مدیریت گردش كار

این ماژول از برنامه با استفاده از دو ماژول مدیریت تجهیزات و كالا قادر است كلیه فعالیت‌ها و گردش كارهای سازمان را از هنگام تهیه درخواست كار تا هنگام اتمام بصورت منطقی و سیستماتیك منطبق با آخرین استانداردهای جهانی مدیریت كند. بعبارت دیگر هر فعالیت و اقدامی در سازمان كه به منظور نگهداری و تعمیرات تجهیزات صورت می‌پذیرد در این ماژول ثبت و كلیه كاركنان و مدیریت سازمان را قادر خواهد ساخت كه در هر لحظه از زمان روند اجرای كار را در برنامه پیگیری و مشاهده نمایند.

1- تعریف اطلاعات اولیه انجام كار

2- خلق و صدور انواع درخواست كار (روزمره، پیشگیرانه، پروژه ای و اصلاحی)

3- تعریف فعالیت‌های سازمان بشكل استاندارد

4- طرح و برنامه‌ریزی و آنالیز انجام فعالیت‌های مرتبط با هر تجهیز

5- تجزیه و تحلیل عملكرد و گردش كار با استفاده از الگوهای استاندارد

6- ثبت كلیه سوابق و گردش كارها

7- تهیه، تنظیم و مشاهده انواع گزارشات

8- RCM

9- …….